Föreningsarkivet i Värmland har fått Landstingets Folkrörelsestipendium 2018 och

Karlstads kommuns kultur- och fritidsnämnds stimulansstöd 2021.

Läs mer här och här.


Vårt uppdrag

Vi är centralarkiv för alla ideella föreningar/organisationer i Värmlands län. Arkivets uppgift är att samla in, bevara och vårda arkivhandlingar. Sedan starten 1949 har arkivet tagit emot arkiv efter mer än 7000 värmländska föreningar. Många föreningar har upphört, medan andra är aktiva och väljer att bli medlemmar eller kunder hos oss.

föreningsarkiv Värmland Berith Sande

Föreningslivet är väldokumenterat och massor av dokument, bilder, fanor och standar och berättelser finns kvar. Men en pappkartong på vinden är ingen bra miljö för historiskt viktiga dokument. Som medlem eller kund hos oss får ni tillgång till professionell arkivering som skyddar och bevarar ert material på rätt sätt.

Arkivcentrum Värmland