Föreningsarkivet i Värmland

Postadress
Box 162
651 05 Karlstad

Besöksadress
Arkivcentrum
Hööksgatan 2
Karlstad

E-post: info@foreningsarkiv.se

Telefon

Kansli
054-701 11 77

Forskarexpeditionen
054-701 11 80

Hitta hit