Har du arkivmaterial som du vill att vi ska ta hand om? Börja med att berätta för oss vad ni har. Om det är dokument, foton eller föreningsfanor avgör hur vi kommer att förvara dem. En del saker behöver plats i miljöer med speciella förutsättningar.

Vi kan ge råd om gallring och bevarande innan leveransen fraktas till oss i Arkivcentrum.

Kontakta oss alltid innan leverans!