För att kommande generationer skall kunna ta del av vår gemensamma historia i form av arkivmaterial behöver det tas om hand på ett tryggt och säkert sätt. För att kunna ta del av det viktiga kulturarvet som arkiv är behöver också materialet vara sökbart.

Föreningsarkivet spelar en viktig roll genom att erbjuda trygg förvaring, omhändertagande, uppordnande och tillgängliggörande utförd av kunnig arkivpersonal.

Arkivmaterial i lådor, kartonger och kassar