Skriften Värmlands Kvinnor i politiken

Skriften Värmlands Kvinnor i politiken är en kort sammanfattning av de intervjuer med 10 värmländska politiker som genomfördes under 2022. Texterna ger glimtar från varje kvinnas liv och politiska gärning. De intervjuade kvinnorna, Isa Halvarsson, Agneta Käld, Lisbeth Staaf Igelström, Viviann Gerdin, Sonja Höglund, Birgitta Gauffin, Eva Hallström, Angelica Rage, Catarina Segersten Larsson och Monica Ekström, presenteras med foton och tre sidor text vardera.

Ljudfilerna med de fullständiga intervjuerna samt skriftliga sammanfattningar finns förvarade hos Föreningsarkivet i Värmland.

Skriften kostar 75 kronor och kan beställas via epost info@foreningsarkiv.se. För eventuell frakt tar vi ut självkostnadspris.

Skriften Värmlands kvinnor i politiken

Skriften Dold Kvinnohistoria

Det lilla häftet Dold Kvinnohistoria gavs ut i samband med Föreningsarkivet i Värmlands 70-årsjubileum 2019 som ett komplement till jubileumsutställningen.

I häftet presenteras kortfattat 11 kvinnor; Ellen Eriksson, Linnéa Friman, Sally Gustafsson, Gerda Hellberg, Hildur Humla, Alvig Jansson, Viola Sandell, Sofia Spångberg, Lisbeth Staaf-Igelström, Magda Svensson och Anna Wretman Lindström.

Skriften kostar 20 kronor och kan beställas via epost info@foreningsarkiv.se. För eventuell frakt tar vi ut självkostnadspris.

Skriften Dold Kvinnohistoria

Boken I Eldsjälars Spår

En jubileumsantologi där ett dussintal författare med anknytning till Värmland berättar om den speciella historia som våra arkiv dokumenterar.

Boken I eldsjälars spår - speglingar av värmländskt föreningsliv. En antologi utgiven av Folkrörelsernas arkiv för Värmland

Artiklar från boken I eldsjälars spår

Skrivet om och för Föreningsarkivet i Värmland av Bengt Åkerblom.

Artiklar i facktidskrifter

Gerda Hellberg – Karlstads första rösträttskämpe av Jenny Moström. Publicerat i Gillet 2017 nr 32