Filmserien ”Ta hand om arkiven”  är en rad filmer om arkivering särskilt riktade till hembygdsföreningar, men som även andra föreningar kan ha nytta av. Filmerna är framtagna av Föreningsarkivet Jämtlands län på uppdrag av SHF inom det projekt som finansieras av Riksarkivet.

Klicka på länken för att ta del av filmerna som ligger på Sveriges Hembygdsförbunds YouTubekanal.

Länk till filmerna