Berith Sande

Låt oss hjälpa till med din förenings historiska dokument, böcker, foton och annat. Vi kan också berätta om hur ni hanterar era arkivhandlingar och vad som är viktigt att bevara och vad som kan gallras.

På våra föreningsträffar som hålls en till två gånger per år ger vi värdefulla råd och tips. Anmäl er gärna till dem.

Klicka här för att se råd och tips angående vad som bör sparas och vad som kan gallras.