Låt oss hjälpa till med din förenings historiska dokument, böcker, foton och annat. Vi kan också berätta om hur ni hanterar era arkivhandlingar och vad som är viktigt att bevara och vad som kan gallras.

Råd och tips angående vad som bör sparas och vad som kan gallras.

Generella gallringsregler

Berith Sande