Karlstads kommuns kultur- och fritidsnämnds stimulansstöd 2021

Välkommet stimulansstöd

Den 9 december utdelade Karlstads Kultur- och fritidsförvaltning sitt Stimulansstöd för 2021 till Föreningsarkivet i Värmland. I motiveringen står, för arkivets ambitiösa arbete med att förvalta och tillgängliggöra föreningarnas viktiga kulturarv och att med obruten vilja och engagemang fyller Föreningsarkivet en betydelsefull roll i Karlstads kulturliv. Med den hedrande utmärkelsen följer också en penningsumma på 10 000 kronor. Utmärkelsen överlämnades av Kultur och fritidsförvaltningens ledning i samband med ett besök i arkivet och personalen var förstås mycket överraskade och stolta för att ha kommit ifråga. Tidigare mottagare av stimulansstödet har bl a varit Ångbåtssällskapet Polstjärnan och Visklubben Hallen.


Folkrörelsestipendiet

Landstingets Folkrörelsestipendium 2018

Landstingets Folkrörelsestipendium utdelas sedan 1977 till enskilda eller grupp som inom en folkrörelse gjort betydande insatser inom Värmlands lön.

Stipendiet är på 50 000 kronor.

Årets mottagare är Föreningsarkivet i Värmland.

Föreningsarkivet bildades 1949 och fyller därmed 70 år nästa år. Det är landets äldsta föreningsarkiv på länsnivå och det rymmer arkiv från mer än 7 000 föreningar. Dessutom finns det fanor och standar, ljud- och filminspelningar, affischer och tusentals fotografier. Tillsammans utgör arkivets samlingar en oskattbar källa till kunskap om det värmländska föreningslivets historia. Arkiven speglar hur ideella insatser varit med och format länet under mer än 150 år. Tillsammans med övriga arkiv i Arkivcentrum och andra samarbetspartners levandegör också Föreningsarkivet sina samlingar och medverka till att arkiven används i undervisning, forskning och programverksamhet.

Föreningsarkivet i Värmland tilldelas Landstingets Folkrörelsestipendium 2018 ”för att arkivet med stor kunskap och starkt engagemang bidrar till att bevara och lyfta fram det värmländska föreningslivets historia”.

En hyllningsdikt från Peter Olausson

GRATTIS kära föreningsarkiv!

Gert Fylkings uttryck ”Äntligen!”
finns skäl att reprisera
– nu vet vi ju offentligen
om priset ifrån LiV.
Man borde hurra tjugofalt
man borde salutera
– det var förbaskat roligt
att det gick till ett arkiv!
Visst, FA är historia
men verkar mitt i flödet
– sköts väl av personalen,
en stab av glada kvinns!
En framtid ljus, det tror ja,
är utstakad av ödet.
Så grattis är en gång!
Det är härligt att ni finns!

Peter