Föreningsarkivet vill, precis som de hundratals föreningar som deponerat material hos oss, att andra ska kunna ta del av vårt gemensamma kulturarv.

Förteckningar med information om arkiv som vi och andra arkivinstitutioner förvarar hittar du i Nationella Arkivdatabasen NAD.

För att enbart se NAD:s uppgifter om de arkiv Föreningsarkivet i Värmland förvarar tryck här. 
Uppgifter i NAD uppdateras fortlöpande i samband med att nyförtecknade arkiv tillkommer.

Material som du vill studera kan du med fördel beställa via vår e-postadress info@foreningsarkiv.se.

Du får sedan ta del av handlingarna i Arkivcentrums forskarsal, på Hööksgatan 2 i Karlstad.
För aktuella öppettider i Arkivcentrums forskarsal klicka här…..

Tänk på att handlingarna förvaras i vår externa depå och att det därför kan ta några dagar innan de finns tillgängliga för dig som forskar.

Service till distansforskare

För Dig som inte har möjlighet att komma och forska på plats i Arkivcentrum kan vi i mån av tid erbjuda hjälp med återsökning av preciserade uppgifter. Pris för detta är två timmar kostnadsfritt och därefter 375 kr per timme.

Digitala kopior (skickas via e-post) kostar 5 kr per bild.

Avgifterna kan betalas till Föreningsarkivet i Värmlands PlusGiro-konto 375675-6, Bankgiro-konto 614-0271 eller via Swish 1230352625 (för Swish-betalning tillkommer en extra kostnad om 2 kr).

Forskarsalen Arkivcentrum Värmland