OBS! Tillfälligt leveransstopp

Just nu har vi mycket begränsade möjligheter att ta emot arkivhandlingar!

Läs mer här.

Vårt uppdrag

Föreningsarkivet i Värmland, grundat 1949, är centralarkiv för alla ideella föreningar/organisationer i Värmland och dessutom Sveriges äldsta länstäckande i sitt slag. Föreningsarkivet är en ideell förening bestående av ideella föreningar från alla tänkbara grenar av organisationslivet.

Arkivets uppgift är att samla in, bevara, vårda och tillgängliggöra arkivhandlingar. Vi vill främja forskning om föreningslivets viktiga roll för samhällsutvecklingen och demokratin. I dagsläget förvarar vi cirka 7500 arkiv från hela länet. Många föreningar har upphört, medan andra är aktiva och väljer deponera sitt material hos oss.

Berith Sande på besök hos ett föreningsarkiv i norra Värmland

Det värmländska föreningslivet är väldokumenterat och massor av dokument, bilder, fanor och standar och berättelser finns kvar. Men en pappkartong på vinden är ingen bra miljö för historiskt viktiga dokument.

Hos oss får ni tillgång till professionell arkivering som skyddar och bevarar ert material på rätt sätt.

Här finns vi

I Arkivcentrum på Hööksgatan 2 i Karlstad finns Föreningsarkivets kontor samt en forskarsal som är gemensam för Föreningsarkivet, Arkivenheten inom Region Värmland, Värmlands Företagshistoria och Karlstads kommunarkiv.

De arkivhandlingar vi förvarar finns däremot till största del i vår depå i stadsdelen Zakrisdal, Karlstad. Den som vill forska i våra arkiv behöver därför kontakta oss i god tid innan besöket så att vi hinner hämta in handlingarna till Arkivcentrum.

Arkivcentrum Värmland
Arkivcentrum Värmland sett från parken. Den nuvarande huvudingången är dock på andra sidan huset.

Finansiering

Verksamheten finansieras dels genom medlems- och förvaringsavgifter och dels via stöd från Kulturrådet, Region Värmland, Karlstads kommun samt övriga värmländska kommuner.

Karlstads kommun

Arvika, Eda, Filipstad, Forshaga, Grums, Hagfors, Hammarö, Kil, Kristinehamn, Munkfors, Storfors, Sunne, Säffle, Torsby och Årjängs kommuner