Vill Du:

Bli medlem? Anmälningsblankett finns här.

Arkivera Din förenings handlingar?

Ha råd om arkivhantering på kontoret?

Få hjälp att få fram uppgifter om Din förening?

Tipsa om föreningshandlingar som riskerar att försvinna?

Veta hur man forskar i föreningshistoria?

Få ett föredrag om värmländskt föreningsliv?

Vänd Dig till oss här på FÖRENINGSARKIVET I VÄRMLAND!

Föreningsarkiven speglar hur människor bidragit till samhällsutvecklingen i länet genom sina tankar och initiativ. I folkrörelsearkivets syfte ingår att göra detta kulturarv tillgängligt för olika typer av forskare/brukare. Forskningsmöjligheterna är närmast obegränsade, eftersom arkivet förvarar c a 4 kilometer föreningsarkiv. Föreningsarkiven ger unika ledtrådar om vanligt folk.

Frivillighet kännetecknar organisationernas arkivbevarande. Därför jobbar folkrörelsearkivet ständigt med att inspirera dagens organisationer att tänka på sina arkiv och bevara sin historia. Folkrörelsearkivet vill även fånga upp det moderna föreningslivet och de nya rörelser som växer fram. Inte minst för att uppfylla det egna valspråket ”Bevarar nuet i framtiden”.

Frikyrkor, fackföreningar, folkbildning och kulturföreningar, nykterhetsrörelsen, idrottsrörelsen, olika politiska partier och mängder av andra ideella föreningar har överlämnat sina arkiv. Dessutom finns ett hundratal arkiv efter föreningsaktiva värmlänningar. Även Karlstads Stifts- och Läroverksbiblioteks handskriftsamling (med bl a medeltida handlingar) ingår i arkivets bestånd. Det gör också en bandbank med hundratals inspelningar, som hjälper forskare att förstå hur föreningslivet fungerat (personer/röstporträtt, mötesverksamhet, arrangemang mm).

Fanor och standar är viktiga symboler inom flera stora folkrörelser. Föreningsarkivet i Värmland förvarar drygt 500 fanor och standar från olika föreningstyper och samlingen växer för varje år. Denna speciella gren av folkkonst förtjänar att uppmärksammas för sina motiv, sin färgprakt och konstnärliga utförande. Fotografier i tusental, föreningsfilmer och mer än 5 000 registrerade affischer finns också i vårt välförsedda värmländska föreningsarkiv.