Välkommet stimulansstöd

Den 9 december utdelade Karlstads Kultur- och fritidsförvaltning sitt Stimulansstöd för 2021 till Föreningsarkivet i Värmland. I motiveringen står, för arkivets ambitiösa arbete med att förvalta och tillgängliggöra föreningarnas viktiga kulturarv och att med obruten vilja och engagemang fyller Föreningsarkivet en betydelsefull roll i Karlstads kulturliv. Med den hedrande utmärkelsen följer också en penningsumma på 10 000 kronor. Utmärkelsen överlämnades av Kultur och fritidsförvaltningens ledning i samband med ett besök i arkivet och personalen var förstås mycket överraskade och stolta för att ha kommit ifråga. Tidigare mottagare av stimulansstödet har bl a varit Ångbåtssällskapet Polstjärnan och Visklubben Hallen.