Föreläsning om Anna Sahlström

Den 6 december kl 18.00 gästas Arkivcentrum av Margareta Wallin Wictorin, universitetslektor i kulturstudier, Karlstads universitet.

Hon föreläser om en spännande profil inom den värmländska konsten under rubriken

”Anna Sahlström – en modern kvinna inom konstens värld”

Alla är Hjärtligt Välkomna!

Efter föredraget serveras glögg med tillbehör.

 

Landstingets Folkrörelsestipendium 2018

Föreningsarkivet i Värmland tilldelades på onsdagen den 10 oktober Landstingets Folkrörelsestipendium för år 2018.

 

Program för Arkivcentrum Värmland hösten 2018