2021-05-18

Medlemsorganisationerna i Föreningsarkivet i Värmland, föreningar som nyttjar arkivets service och andra arkivintresserade           

kallas till

DIGITALT  ÅRSMÖTE 

Måndagen den 31 maj 2021 kl 17.00

Årsmötet hålls via videokonferensverktyget TEAMS och deltagande kan ske via dator, surfplatta eller s k smartphone

 

Eftersom det fanns en chans till ett fysiskt årsmöte har styrelsen avvaktat med att besluta om datum för årsmötet. Tyvärr flyttades myndigheternas besked om att ev tillåta ett större antal deltagare i sådana här möten fram till efter den 1 juni.

Genom att hålla årsmötet 31 maj uppfylls ändå stadgarnas föreskrift som säger ”före maj månads utgång”.

 

Anmäl deltagande senast fredagen den 28 maj kl 12.00

via e-post till info@foreningsarkiv.se

så skickar vi Teams-länken till mötet tillsammans med en kort instruktion

 

Det finns också möjlighet att ringa till arkivets kansli 010-833 11 77 och beställa årsmöteshandlingarna som sedan översänds till Er via e-post

 

Hjärtligt Välkomna att delta!

 

Föredragningslista 

2020 års verksamhetsberättelse


2020-09-09     

KALLELSE                                                                                 

Till Medlemsorganisationerna i Föreningsarkivet i Värmland, föreningar som nyttjar arkivets service och andra arkivintresserade  

Arkivstyrelsen har beslutat genomföra ett fysiskt

 

ÅRSMÖTE

 

Torsdagen den 24 september 2020

i Arkivcentrum Värmland, Hööksgatan 2, Karlstad

Lokal: Rolf Edbergsalen, plan 4

 

Möteslokalen har säkrats genom att hälften av platserna avmarkerats som följd av restriktionerna i samband med Coronapandemin. Således kommer 30 personer att kunna delta vid mötet. På grund av de särskilda omständigheter som råder gäller att först till kvarn deltar i årsmötet.

 

Kl 18.00 Årsmötesförhandlingar

 
Anmäl deltagande senast onsdagen den 23 september kl 16.00!

på tel 010-833 11 77 eller via e-post info@foreningsarkiv.se

De 30 först anmälda kan delta i årsmötet

 

Möteshandlingarna, d v s verksamhetsberättelse för 2019 med bokslut och revisorernas berättelse samt föredragningslista och valberedningens förslag, finns tillgängliga på denna hemsida

 

2019 års verksamhetsberättelse

Föredragningslista

Valberedningens förslag

 

 

 

Medlemsorganisationerna i Föreningsarkivet i Värmland kallas till

 

ÅRSMÖTE

Torsdagen den 24 september 2020 kl 18.00 i Arkivcentrum Värmland, Hööksgatan 2, Karlstad.

OBS! Senareläggningen av mötet.

Styrelsen beslutade den 7 maj 2020 att skjuta upp årsmötet till en tidpunkt efter det som stipuleras i stadgarna. Där anges nämligen ”före maj månads utgång”. Det är förstås med hänvisning till de extraordinära förhållanden som råder och de restriktioner som finns beträffande storleken på grupper som kan samlas och hålla möten etc.

Årsmöteshandlingarna (verksamhetsberättelse, bokslut m m för 2019) läggs ut på den här sidan i vecka 22, efter att revisionen är genomförd.

 

Eftersom vi valt att förlägga årsmötet en torsdag finns möjlighet att utnyttja tiden att forska i Arkivcentrum innan årsmötet börjar kl 18.00. Om allt är som vanligt finns en jourhavande släktforskare i forskarsalen efter kl 16.00 om inte annat.

 

Vi återkommer med detaljer om anmälan till mötet och ev andra upplysningar.

 


 

OBS! Nya telefonnummer!

 

Föreningsarkivet i Värmland, kansli  010-833 11 77

Forskarexpeditionen, Arkivcentrum  010-833 11 80

 


Konsten att arkivera – kurs för hembygdsföreningarna

Hembygdsrörelsen i Värmland hälsas välkomna till arkivkurs den 13 februari 2020 hos Föreningsarkivet i Värmland.

Läs mer i inbjudan.

 

Tack för ett fantastiskt 2019!

 

 

Välkomna till Arkivens Dag i Hagfors bibliotek den 10 november 2019 kl 10-14

Filmer som visas är: 

10.00-11.00    Bruket som blev en världsindustri (1945), Bessemerprocessen (1965), Där malmen blir stål (1936)

11.30-12.30    Staden kring bågen (2007)

13.00-14.00    Hagfors 1988 (1988)

 

 

 

Välkomna till höstens Föreningsträff!

 

Föreningsarkivets 70-årsjubileum och årsmöte 10 maj 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Föreningsarkivets Jubileumsprogram och program för Arkivcentrum Värmland maj 2019

  

 

Landstingets Folkrörelsestipendium 2018

Föreningsarkivet i Värmland tilldelades på onsdagen den 10 oktober Landstingets Folkrörelsestipendium för år 2018.